• 24 STY 19

  XV Konferencja „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”, 26-27 marzec 2019, Rogowo

  Szanowni Państwo,
  w imieniu organizatorów XV Konferencji z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”, która odbędzie się w Rogowie w dniach 26-27 marca 2019 r. serdecznie zapraszamy do udziału.

  Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi:
  ROLA DRAPIEŻNIKÓW W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ W LASACH

  Podstawową intencją organizatorów konferencji jest przegląd wiedzy na temat biologii i roli ekologicznej zwierząt drapieżnych oraz wpływu drapieżnictwa na zachowanie ekosystemów leśnych.

  Cele konferencji
  – ocena znaczenia różnych aspektów drapieżnictwa dla funkcjonowania ekosystemów leśnych;
  – przegląd aspektów biologii poszczególnych/wybranych gatunków drapieżnych,
  – prezentacja zastosowania nowych metod i technologii w badaniach drapieżników;
  – przegląd metod ochrony i/lub zarządzania populacjami drapieżników;
  – omówienie postrzegania drapieżnictwa przez różne grupy społeczne;
  – dyskusja nad zmianami liczebności (wynikami monitoringu) wybranych gatunków drapieżnych w lasach.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/

  Zapraszamy!

  Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
  Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
  ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów
  tel./fax. 46 874 83 74, http://cepl.sggw.pl