tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

 

Skład Zespołów ds. Jakości i Programów Kształcenia na Wydziale Biologii:

 

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia:

Przewodniczący                                 dr hab. Helena Więcław, prof. US

Koordynator wydziałowy

ds. wymiany studentów                    dr hab. Paulina Niedźwiecka-Rystwej, prof. US

Nauczyciele akademiccy                   dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

                                                           dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska

                                                           dr Jakub Skorupski

                                                           mgr Łukasz Sługocki

Przedstawiciel doktorantów              mgr Eliza Orłowska

Przedstawiciel studentów                Aleksandra Strońska

Przedstawiciel pracodawców          mgr Sebastian Guentzel

 

 

Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Biologia:

Przewodniczący                          dr hab. Beata Bosiacka, prof. US

Członkowie                                   dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

                                                      dr Magdalena Szenejko

                                                      dr Izabela Szućko

                                                      Iga Szatkowska

                                                      mgr Damian Spieczyński

                                                          

Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Biotechnologia:

Przewodniczący                                prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

Członkowie                                        dr Małgorzata Adamska

                                                           dr Anna Kalinka

                                                           mgr Joanna Juran

                                                           Olga Sierawska

                                                           mgr Jadwiga Galaś

Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska oraz kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego:

Przewodniczący                                dr hab. Zofia Sotek, prof.US

Członkowie                                        dr hab. Robert Czerniawski, prof. US

                                                           dr Monika Myśliwy

                                                           dr Izabella Rząd

                                                           mgr Iwona Goździk

                                                           Krzysztof Hendryk

                                                           mgr Jakub Szumin

 

 

 

Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Mikrobiologia:

Przewodniczący                               prof. dr hab. Wiesław Deptuła

Członkowie                                        dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US

                                                           dr hab. Beata Wodecka, prof. US

                                                          dr Małgorzata Pawlikowska-Warych

                                                           dr Alicja Trzeciak-Ryczek

                                                           dr Agata Poniewierska-Baran

                                                           Karolina Lach

                                                           mgr Danuta Wojciechowska

Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki:

Przewodniczący                                dr hab. Marianna Soroka, prof. US

Członkowie                                        dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US

                                                           dr hab. Anna Rymaszewska

                                                           dr Ewa Filip   

                                                           Olga Sierawska

                                                           dr Wojciech Achrem

Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku studiów Genetyka i Biologia Eksperymentalna:

Przewodniczący                                prof. dr hab. Jan Kępczyński

Członkowie                                        prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak

                                                           dr Danuta Cembrowska-Lech

                                                           mgr inż. Elżbieta Dacka

                                                           mgr Katarzyna Łagowska

                                                           Przemysław Okoń

                                                           mgr Paweł Sznigir

Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia:

Przewodniczący                                dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

Członkowie                                        prof. dr hab. Agnieszka Popiela

                                                           dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

                                                           dr hab. Anna Rymaszewska

                                                           mgr Anetta Wieczorek

                                                           mgr Monika Ficek

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: