Skład Zespołów ds. Jakości i Programów Kształcenia na Wydziale Biologii

 • Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

  Przewodnicząca: dr hab. Helena Więcław, prof. US

  Koordynator wydziałowy ds. wymiany studentów: dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US

  Nauczyciele akademiccy:

  dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

  dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US

  dr Jakub Skorupski

  dr Łukasz Sługocki

  Przedstawiciel doktorantów: mgr Eliza Orłowska

  Przedstawiciel studentów: Aleksandra Strońska

  Przedstawiciel pracodawców: mgr Sebastian Guentzel 

 • Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Biologia

  Przewodniczący: dr hab. Beata Bosiacka, prof. US

  Członkowie: dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

  dr Magdalena Szenejko

  dr Izabela Szućko

  Aleksandra Berger

  mgr Damian Spieczyński

 • Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Biotechnologia

  Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

  Członkowie: dr Małgorzata Adamska

  dr Anna Kalinka

  mgr Joanna Juran

  Oliwia Chilińska

  mgr Jadwiga Galaś

 • Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego

  Przewodniczący: dr hab. Zofia Sotek, prof.US

  Członkowie: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US

  dr Monika Myśliwy

  dr Izabella Rząd

  mgr Iwona Goździk

  Urszula Pilarczyk

  mgr Jakub Szumin

 • Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Mikrobiologia

  Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Deptuła

  Członkowie: dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US

  dr hab. Beata Wodecka, prof. US

  dr Małgorzata Pawlikowska-Warych

  dr Alicja Trzeciak-Ryczek

  dr Agata Poniewierska-Baran

  Magdalena Wawer

  mgr Danuta Wojciechowska

 • Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki

  Przewodniczący: dr hab. Marianna Soroka, prof. US

  Członkowie: dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US

  dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

  dr Ewa Filip

  Piotr Woźniak

  dr Wojciech Achrem

 • Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Kępczyński

  Członkowie: prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak

  dr Danuta Cembrowska-Lech

  mgr inż. Elżbieta Dacka

  mgr Beata Kiriaka

  mgr Katarzyna Łagowska

  Mikołaj Wołącewicz

  mgr Paweł Sznigir

 • Zespół Kierunkowy ds. Jakości i Programów Kształcenia dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

  Przewodniczący: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

  Członkowie: prof. dr hab. Agnieszka Popiela

  dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

  dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

  dr Anetta Wieczorek

  mgr Monika Ficek