tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Wydział Biologii wydaje jeden zeszyt naukowy - Acta Biologica
  
Redaktorem naczelnym jest dr hab. Andrzej Zawal, prof. US, kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Limnologii.

Kolegium redakcyjne działa w składzie międzynarodowym.
W Zeszycie naukowym Acta Biologica publikowane są prace oryginalne i przeglądowe ze wszystkich dziedzin biologicznych.
Do roku 2009 publikacje w zeszycie ukazywały się w języku polskim, natomiast od roku 2010 tylko w języku angielskim.

Ukazuje się jeden numer rocznie.

Adres wydawniczy: www.us.szc.pl/biologica

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: