• 03 GRU 18

  Zmiana adresu siedziby Narodowego Centrum Nauki

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia 2018 r. ulega zmianie adres siedziby Narodowego
  Centrum Nauki.
  Nowy adres:
  Narodowe Centrum Nauki
  ul. Twardowskiego 16
  30-312 Kraków
  Dodatkowo informuję, że NIP, REGON, adres ESP, numery telefonów i faksu Centrum oraz
  adresy e-mail i numery telefonów pracowników Centrum pozostają bez zmian.
  W związku z powyższym uprzejmie proszę o kierowanie od dnia 1 grudnia 2018 r. wszelkiej
  korespondencji pod wyżej wskazany adres.
  Skierowanie korespondencji pod dotychczasowy adres nie będzie skutkowało jej doręczeniem
  adresatowi, a przesyłka zostanie zwrócona nadawcy.
  Z wyrazami szacunku
  Zbigniew Błocki
  Dyrektor
  Narodowego Centrum Nauki