• 06 WRZ 18

  Zmiana terminu rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia III stopnia

  Wydział Biologii

  Dyscyplina Rejestracja w systemie ERK Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów Termin rozmowy kwalifikacyjnej Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne Zakończenie postępowania rekrutacyjnego
  Biologia 12.06.18 r.- 14.09.18 r.

  02-12.07.18 r.

  10-17.09.18 r.

   

  21.09.18 r.

   

  24.09.18 r. 25.09.18 r.

  Miejsce i  godziny przyjmowania dokumentów: Wydział Biologii US, ul. Wąska 13, pok. nr 10, godz. 8.00 – 15.00

  Miejsce i godzina rozmowy kwalifikacyjnej: Wydział Biologii US, ul. Wąska 13, pok. nr 11, godz. 10.00

  Dane kontaktowe: Wydział Biologii, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, tel. 91 444 15 10